HS Retur – Retur prosessering

Er vårt helautomatiske gjenkjennings- og sorteringssystem for innsamling og sortering av retur. Det kan benyttes med strekkoder og bildegjenkjenningsteknologi for å identifisere og oppdage objekter. Ved å lagre data sikres høy kvalitet samt få ikke gjenkjente produkter i retursystemet.

Oppdagede objekter sorteres automatisk, og antall sorteringsutløp er skalerbart og kan tilpasses nøyaktig etter behov og omstendighetene. 

Teknologi

HS Retur tilbyr den beste gjenkjenningsraten gjennom bruk av strekkoder og bildegjenkjenning.

Systemet består av en gjenkjenningsmodul, en intelligent automatisk sorterer og et offline gjenkjenningssystem med nevral (selvlærende) teknologi. Resultatet er høyere effektivitet og en oppsiktsvekkende tidsbesparelse under hele prosessen. HS Retursystem gir drastisk reduksjon av arbeidskraft. Kvaliteten på lagrede data er overlegen i forhold til en manuell telle- og sorteringsprosess.

Produktet benytter seg av den nyeste teknologi innen software og hardware.

Teknologi og spesifikasjoner

Produksjonen kan takle tunge og vanskelige varer. Elektronisk overvåkning og alarmsystemer indikerer funksjonsfeil hos sortereren. Sensorer bekrefter utløpet ved portene. Dersom det oppstår etterslep, vil en alarm starte og innstrømningen stoppe. Et webbasert grensesnitt tillater enkel tilgang på data og applikasjoner fra andre maskiner. Dette er nyttig for overvåkningsformål.

Høyoppløsningskamera, men lavt plassbehov: HD+ kameraet bruker 11,5 megapixler. Bildene lagres i et arkiv. En effektiv prosess for reprosessering av ukjente objekter, høy bildeoppløsning, gruppering av lignende objekter og zoomefunksjon for gjenkjenning av detaljer, sparer tid og forbedrer nøyaktighet.